Rodičům

07.12.2011
… těm především posílám moji dnešní úvahu, i když stejně tak může zajímat děti, neboť o ně v zásadě jde. Stejně jako vždy se chci s Vámi podělit o téma, které má v posledních měsících převahu nad těmi ostatními při naší společné cestě za fyzickým zdravím v mojí masérně.  A vlastně dávno přesáhlo prostor mojí provozovny…
 
Téma rodičů a dětí je tématem věčným a neustále se opakujícím, přesto však vím, že v této vzácné době je vše přece jen jiné a pro obě strany – děti i rodiče, velmi intenzivní, mnohdy zcela nepochopitelné a především zásadní pro realitu příštích časů, což je podle mého úžasné.
 
Téměř denně si povídám s klienty – rodiči o strachu, nepochopených stavech a situacích, o zvláštních vztazích, nezájmu, zájmech, známostech, plánech, úletech, vzdorech a jiných otázkách života s jediným, ne zrovna ideálním aspektem. Celý a ještě mnohem delší výčet důvodů k jejich diskusi se totiž netýká jich samotných, ale jejich dětí.
 
Jsem si jistá, že dnešní děti na sebe vzaly ohromný úkol, jak uchopit po mnoha a mnoha letech vlastní životy do svých rukou se vším, co tento proces přinese.
 
Mám za to, že se dnešní děti mají mnohdy skvěle, nic jim neschází, o nic nemusí příliš usilovat, vše se na první pohled vyvíjí velmi hladce a snadněji než kdy dříve. Rodiče se starají, dávají dětem, co jim na očích vidí, a často i více, podporují jejich sny, výmysly, rozmary, proměnlivosti a řeší za ně dokonce při svých možnostech a schopnostech téměř všechny překážky a obtíže. Rodiče se tím chtějí velmi často odlišovat od svých vlastních rodičů, a jen oni sami vědí, v čem konkrétně.
 
Dnešní rodiče a i jejich rodiče se realizovali a realizují po většinou v oblasti hmotných statků, profesního růsti, hromadění majetku, dosahování vysokého vzdělání, plánování a dosahování různě obtížných cílů, což se rokem 1989 stalo mnohem reálnějším, než kdy dříve. Jakých rozměrů tato životní náplň nabyla za posledních dvacet let opisovat jistě nemusím.
 
Možná by bylo zajímavé prozkoumat, zda to vše doprovází i opravdové štěstí všech dnešních úspěšných rodičů a jejich rodičů. Mám tím na mysli opravdové štěstí, radost ze života a ze všech těch úspěchů a dosažených cílů. Pro všechny ty snahy totiž často zapomínáme na zpětnou vazbu a odměnu za to vše naše úsilí a snažení. A snad, mimo jiné, i právě proto, jsou tu naše děti. Dívají se na to všechno a nerozumí tomu, ba co více, nechtějí se na tom ani podílet, ani v tom pokračovat. Ale, v čem vlastně? A proč také?  A v neposlední řadě jak? Vždyť ony mají všechno, často dříve, než to chtějí, ony ty děti nemají v sobě vzorec naplánovat – snažit se pracovat ze všech sil – radovat se, anebo si jen odškrtnout dosažený cíl, ony ty děti nemají čeho dosahovat a po čem toužit.
 
A to celé se děje asi tak do 18 let věku dětí, v tu chvíli se totiž rodiče začnou nad svými dětmi znepokojovat a klást si otázky, které jsem zmiňovala v úvodu, a ještě další a další a jiné… Jak je možné, že nejsou šťastné, když mají všechno? Co ještě chtějí? Rodiče se ptají a odpovídají si často jen svými domněnkami, jejich děti to totiž samy mnohdy vůbec netuší. Jsou zmatené, potřebují klid, prostor a čas, aby naplnili své životy, a já pevně věřím a doufám, že je naplní něčím jiným, než tím, čím my. Ne, že by naše konání a žití bylo nedobré, to ať si každý zodpoví sám za sebe, ale třeba je to pro dnešní děti málo, anebo v něčem jiném, co já vím…. A také věřím, že to může pomoci i nám, rodičům.
 
Nevidím do toho všeho, jsem rodič, už nejsem dítě, ale vím, že se dnes bojím více o rodiče, a že dětem plně důvěřuji a vážím si jejich přístupu k životu a jejich jiného žebříčku hodnot, a i toho, že nám naše děti nic nevyčítají, a možná by i mohly…
 
Smysl konání, myšlení a cítění našich dětí se teprve ukáže, ale už dnes vím, že kdyby jen zrcadlily nás samotné v tom, že přes to všechno, co mnohdy máme, šťastní nejsme, udělaly pro nás více, než si dokážeme představit…. A to i za cenu vlastní existence. 
 
Děkuji všem odvážným a jedinečným dětem.
 
Děkuji všem tolerantním a milujícím rodičům.
 
Děkuji Vesmíru za tento záměr.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*