Proč jsme “NE – MOCNÍ”

22.06.2014
Duše, tedy podstata každé lidské i zvířecí bytosti, oděná při svém zrození do lidského, anebo zvířecího těla, má veskrze krásnou podstatu – Světlo, kterým prozařuje svoji pozemskou pouť. Ta je předurčena v hrubých rysech, obsahujících zkušenosti a setkání, bez nároku na jakoukoliv JISTOTU s nimi související. Jsme tedy na jakési dovolené, kdy start a cíl cesty je znám, průběh, směr a společnost dalších vedlejších aktérů našeho pozemského výletu už tak zcela zřejmé nejsou… no, kdyby tomu tak ale bylo, jaký smysl by tohle dobrodružství mělo, viďte?
 
Různost našeho nitra a především jeho originalita se všemi dary a schopnostmi je zárukou neopakovatelnosti našeho životního příběhu, a také nesrovnatelnosti s jakýmkoliv dalším životním osudem. Na druhou stranu se zase naše životy až tak lišit nemohou, protože cesta i cíl našeho života je u všech lidí na Zemi podle mého stejná. Mám představu, že to všichni velmi dobře víme, a i s tím úmyslem se do dobrodružství bez očekávání, jistoty, obav a strachu, zato však obdařeni láskou, pokorou a touhou poznat nepoznané pouštíme.
 
Ve chvíli zrození, v počátku toho všeho krásného nemáme čím myslet a vymýšlet, nemáme proč a čeho se bát, netušíme o aspektech, které se na nás s větším, či menším úspěchem začnou lepit, a které se mohou stát nakonec destrukcí a zkázou našeho poslání být tu na Zemi šťastní, zdraví a naplnění.
Právo na svobodný a krásný život, ať už obsahuje podle Vašich nejniternějších přání a představ cokoliv, máme bez rozdílu všichni – s tím přicházíme, a s potvrzením této pravdy v ideálním případě nakonec tento svět i opouštíme. Stačí k tomu jedna maličkost, a tou je podle mého zachování věrnosti sobě, svému životnímu záměru, svému srdci a zároveň svojí harmonií doplňovat harmonii všeho a všech, tedy celého Vesmíru. Dosáhnout ale spojení se sebou v každém okamžiku života, v každé situaci, která nás potká, v každé společnosti, které jsme součástí, ve vnějších podmínkách, ať už jsou jakkoliv postavené, to se může jevit často jako nesnadné, obzvláště pokud máme být harmonickou součástí vesmírného celku.
 
Vím, že tomu tak JE PŘIROZENĚ, aniž se o to musíme snažit, aniž máme cokoliv vymýšlet a nastavovat, vím a cítím, že tomu tak prostě je, a jediné, co se od nás v tomto směru chce, je tuto podstatu, uvnitř každého z nás rozpoznat, udržet, zachovat a třeba i obohatit, podaří-li se nám tak učinit. Jinak řečeno – přicházíme do života dokonalí, obdařeni mnoha různými schopnostmi a dary, s dostatečným množstvím energie a lásky vše zrealizovat a prožít a naplnit svůj osud. V tom spočívá naše MOC, lépe řečeno SÍLA a hlavní důvod, proč jsme tu…
 
Proto také vnímám, že pokud do našeho života přichází „NE – MOC”, pak jsme jen a jen opustili sami sebe, svoji cestu, svůj záměr, své sny a svá přání, tedy svoje srdce a neexistuje nic a nikdo, žádný důvod, který by toto opuštění mohl ospravedlnit, byť by vypadalo a znělo sebešlechetněji. Na řadu tedy přichází soukromý oznamovatel, řečník, diskutér, léčitel a možný spasitel v jedné osobě, a tou je „NE – MOC”. Způsob, intenzita a její podoba vždy odpovídá potřebě, naléhavosti a zřetelnosti toho, „CO” a „KOMU” je potřeba ukázat, odhalit, pochopit, přijmout a vyléčit.
 
Zaklepe-li tedy na Vaše pomyslné dveře „NE –MOC”, vyzbrojte se ochotou uvidět, uslyšet, pochopit a přijmout něco, co jste přehlédli, čeho jste si nevšimli, anebo jste i učinili vědomě s představou, že Vám to projde, s myšlenkou, že je to potřebné, nutné, jediné možné… trpělivě si popovídejte se sebou samotnými, anebo i s někým, kdo bude ochoten a rád naslouchat Vašemu příběhu, pokuste se objevit za jakých okolností se z Vaší životní “SÍLY – MOCI”  najednou, anebo pozvolna stala „NE – MOC” a učiňte tak bez obav, neboť v našich životech není čeho se obávat.
Buďte vděční za pomoc, která k Vám přichází, abyste se opět spojili se svým JÁ a pokuste se prosím nepřikládat nemoci větší význam, než jaký má,  jen tak totiž splní svůj jediný úkol, se kterým se k Vám na čas přidala… najdete tak zdraví a harmonii, o kterou jste nemohli přijít ze žádného jiného důvodu, než že jste OPUSTILI SAMI SEBE.
 
S láskou Vaše Johanka

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*