Naše volba

11.10.2015

V mém profesním, ale i soukromém životě se setkávám doslova denně s nerovnováhou a iluzorností ve spoustě vztahů. Vlastně téměř ani neznám vztah, kde by nebyly přítomny všechny ty „choroby“, přinášející bolest, strach, nesvobodu a smutek uvnitř čehosi, co se harmonii ani nepodobá. A nemám tím na mysli pouze vztahy partnerské, ale vztahy vůbec.

Jistý čas jsem se uklidňovala tím, že procesy, které uvnitř všech těch jednotlivých „pokusů“ probíhají, jsou v rámci našeho osobního růstu, pochopení a přijetí na místě. Když ale vidím, že situace, akce, reakce a dopady v konkrétním vztahu nepřinášejí vůbec, ale vůbec žádnou změnu, pozitivní obrat, anebo třeba jen úlevu a sebemenší posun, mám za to, že účel už dávno, co se vztahů týká, prostředky nesvětí. Škola života se tak pomalu, ale jistě přesouvá od podoby JÁ versus pan, paní XY, do podoby JÁ versus JÁ.

A tak majitelé firem drží v šachu své zaměstnance, pod výhrůžkou ztráty práce, a tím i zdroje obživy, rodiče uplácejí svoje děti už od mala zbytečnostmi, které nemají žádnou hodnotu, kromě cifry na účtence, anebo jim naopak vyhrožují vyhazovem z domova a nemohu rovněž opomenout neskutečnou bravurnost ze strany dětí, které třeba již v deseti letech ničí psychiku maminky, učitele, kamarádů… Ve vztahu mezi mužem a ženou se potom používá kde co, přes zdroj financí a zajištěnosti, manipulaci skrze vlastní děti, zdravotní obtíže na poli fyzickém i psychickém, až po výčitky vzdělání, původu, fyzické přitažlivosti, či třeba oblasti koníčků, sportu, čehokoliv, co prostě druhého může naplňovat.

Jediným argumentem ve všech těchto „svinstvech“(omlouvám se za výraz) je naše egoické, omezené, ubohé JÁ, které nazýváme oddaností, věrností, obětavostí, láskou!!! Jsme v tom tak dobří, že o tom dokážeme přesvědčit nejen tuho druhého, a spoustu našich blízkých a známých, ale přesvědčovali jsme o tom již dávno sami sebe tak kvalitně, systematicky a vytrvale, že jsme schopní za své přesvědčení položit doslova i život, například transparentně nemocí, aby všichni naše utrpení viděli dostatečně zřetelně. Samozřejmě „viník“ se přitom vyskytuje zaručeně někde v naší blízkosti a my přesně víme, KDO jím je. Odpovědnost za svůj život a jeho kvalitu takovým lidem nic neříká.

A tak ten, jehož EGO přerostlo vlastní Srdce, deptá a ničí život toho, jehož EGO se pomalu, ale jistě upozadilo tak důkladně, že už se ani nebrání, ani neprojevuje, a tím svého majitele vrhá do stavu kómatu, tedy smrtí zaživa. Když si uvědomíte, co všechno „může“ člověk v kómatu, pochopíte, jak se cítí ten, o jehož životě rozhoduje, jak jinak, než z nějakého šlechetného důvodu, jeho milující matka, otec, empatický nadřízený, lásky plná manželka, manžel a můžete si být jistí, že tento stav může trvat až do smrti.

Nevím, co přináší potřeba ovládat život druhého, ale vím, co znamená„existovat“na straně druhé, tedy být manipulovanou a donekonečna obviňovanou za cokoliv a z čehokoliv. Užila jsem si tohoto léčebného procesu dost a dost na to, abych ho už nikdy nechtěla znovu zažívat a také dost a dost na to, abych se stala pro okolí tzv. „obětí“ – uvnitř prázdnou, opuštěnou a zloby plnou nádobou prostou pochopení, lásky a svobodomyslnosti, manipulátorem, chorém na Duši a často i na těle…

Moje dnešní psaní není věnováno manipulátorům, kteří se nestydí používat všech a všeho k posílení svého EGA, ale Vám „slabším“, byť vypadáte mnohdy jako ti silnější. Přestaňte se krmit představou, že jste tak důležití a schopní někomu ničit život, anebo pěkněji řečeno, že jste pro někoho vším, alfou i omegou jeho života. Jen tím lžete sami sobě. Probuďte se a postavte se sami za sebe, za svůj život, který je tím největším darem tu na Zemi. Nikdo jiný to za Vás totiž udělat nemůže.

S láskou a vírou ve Vás

Vaše Johanka

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*