Čas jarní očisty

04.02.2016

Dny se pomalu, ale jistě prodlužují, začínáme vnímat příliv Sluníčka a vody z jarního tání a rádi bychom všichni toto období vítali s dostatečným množstvím energie, nespočtem skvělých nápadů, nových plánů a chutí do celého roku 2016. Ten mimochodem začne podle čínského kalendáře 07. února a definitivně potvrdí energetický vliv červené opice, která tomuto nastupujícímu náročnému roku, plnému rychlých i vleklých konců, bude vládnout. Neustálý koloběh života se bude odvíjet pro letošní rok ve znamení dokončování, dopadů, závěrů, ale také intenzivní práce, profesního růstu a změn, a v neposlední řadě i harmonizace a očišťování rodinných vztahů. Nepotřebné a uměle udržované odejde, po naplněném a zrealizovaném profesním cyklu přijdou nové možnosti a šance, nefunkční rodiny se rozpadnou. A možná si teď říkáte, že tohle se děje přece neustále, a máte pravdu, jen roční vibrace 9, bude mnohem, mnohem ne-kompromisnější, než v předchozích osmi letech.

Ať už aktivně plánujete, anebo jen pasivněji očekáváte, co Vám život přinese, chladná hlava, zdravé fyzické tělo a otevřené Srdce potřebujete ke všemu, co přichází a utváří Váš osud. A moje dnešní psaní není ničím jiným, než výzvou k práci na sobě od samotného počátku roku (nový čínský rok), neboť na počátku roku se energie nového vždy kumuluje, a to se hodí. Přitom v tom nejsou žádné čáry, protože i při logické úvaze o novém, o změnách, o počátcích o životě jako takovém, přemýšlí největší množství lidí na Zemi právě se změnou letopočtu, a tuto skutečnost je doslova „cítit“ ve vzduchu. Přitom je jasné, že ke všem snům a přáním nedojdeme, opakuji, nedojdeme, pokud se na nich nepodílí všechny roviny našeho Bytí, a absence třeba jen jedné naší součásti se dříve, či později projeví.

V přítomnosti vidím všeobecně jako největší překážku našeho posunu fakt, že jsme doslova přeplnění jako popelnice vším možným i nemožným odpadem, který jen málokdo pravidelně „vyváží“. Jak můžeme prakticky vkládat nový obsah do prostoru naplněného až po okraj obsahem starým? A že toho není málo, co se po nás chce, co i sami dobrovolně nabíráme a nasáváme, co musíme, co potřebujeme, co chceme, co přijímáme a trávíme, a na druhou stranu odmítáme, netrávíme, nezvládáme a nestíháme. Ale ať už se děje cokoliv ve smyslu PŘIJETÍ, anebo ve smyslu ODEVZDÁNÍ, nic se neuskuteční bez našeho plného VĚDOMÍ.

Očistou mám dnes na mysli bilancování, pojmenování a rozhodnutí se na úrovni emocí, mysli i těla, zda chci přijímat, anebo odkládat, zda potřebuji v životě všechno, co jsem měl-měla doposud, anebo už čas potřebnosti vypršel, zda nepostrádám bytostně cosi, k čemu jsem zatím nenašel-nenašla odvahu, jestli proces, o jehož nutnosti jsem byl-byla přesvědčena už není zbytečný, zda zvyky a zlozvyky, které mám, nechci změnit, opustit, zvládnout. Mám na mysli vědomý přístup ke svým emocím, mysli i tělu, a vědomě postavený plán, jak krůček po krůčku, bod po bodu, projdu celým svým obsahem a oddělím „zrno od plev“, temné od Světla, iluzi od pravdy, škodlivé od přínosného, staré od nového.

Sami si utvořte závěry, jak zacházíte se svým obsahem. Zda vytváříte prostor životu, anebo jen nahodile přežíváte, zda jste systematičtí a trpěliví, anebo „zkoušíte“ tu, či onu metodu, pro kterou se krátkodobě nadchnete, a po chvíli už o ní ani nevíte, zda jdete postupně, logicky, citlivě s ohledem na sebe sama, anebo střídáte páté přes deváté, vždy nadšeně, ale bez šance dojít k cíli pro svoji nedůslednost…

Mám zkušenost, že velmi málo klientů naslouchá, anebo naslouchá, s něčím začne, ale proces jim připadá zdlouhavý, anebo si klienti dostatečně neuvědomují, že ať jim terapeut pomáhá a podporuje je, vše zásadní je na nich, anebo je nadchne zkušenost od vedle, anebo dostatečně ani nechtějí, protože jejich vztah k sobě samým není zdaleka tak intenzivní a láskyplný, aby došli ke zdraví, radosti a harmonii.

Je důležité vědět, že nevhodná strava je stejně nebezpečná pro naše tělo, jako nevhodné emoce pro naše Srdce, anebo nevhodné myšlenky pro naši mysl, a že případná očista vedená jednostranně, anebo částečně, nemůže vést k našemu zdraví. Také je dobré si ujasnit, že nejdříve ukončujeme staré, potom začínáme s novým, že nejprve odevzdáváme, potom přijímáme, že vše potřebuje potřebný prostor a čas, energii a víru v dosažitelnost našeho vysněného cíle, ať už v rovině fyzické, mentální, či emocionální, a to jednoduše proto, že to vše dohromady tvoří “NÁS” jako nerozdělitelný celek.

Doporučení:

Celková manuální lymfodrenáž je jednou z cest, jak si očistou na všech úrovních Vašeho Bytí projít, jak nastartovat vnitřní procesy, vedoucí ke zdraví, štěstí a harmonii  TEĎ a TADY.

S láskou Vaše Johanka

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*