Promarněné šance

20.11.2016

V průběhu života se setkáváme s nekonečnou řadou možností, situací, nabídek, množstvím profesních příležitostí, desítkami, možná i stovkami potencionálních známých, přátel, partnerů, se spoustou pracovních či soukromých šancí se zvednout, naučit, vyrůst, pochopit, přijmout a přivést do svého života doslova vše, co z něj může vytvořit dokonalé naplnění pozemského Bytí.

S věkem se životní situace stávají naším zapříčiněním věcí vlastního výběru, vědomého rozhodování se, a nakonec často i přesného záměru. To vše je jistě v pořádku, pokud naše osobní zájmy nepřesáhnou zájmy celku, pokud naše energie, které vyzařujeme, harmonizují s energiemi lidí a situací, ve kterých se nacházíme, pokud se cítíme podporováni, chápáni a přijímáni se vším, co k nám patří, pokud neztrácíme na své hodnotě, síle a identitě, a pokud ani nikoho sami v žádném směru o nic z toho vědomě nepřipravujeme. Životní události tak, jak nám do života přicházejí, mají vždy přesné načasování, účastníky a vždy jakýsi obsah, která nám má posloužit a obohatit nás. To celé je ovšem pečlivě vloženo do procesu, který ani náhodou nebývá jasný a jistý. Nazýváme jej životem, darem, anebo osudem, a v naší moci je s tím vším naložit podle svých možností, schopností a chtění a přání. Zcela jedinečně, originálně, neopakovatelně a přesně podle našich zásluh.

A právě ta „moc“, přesněji právo vlastní volby, svobodné zacházení s vlastními myšlenkami, vědomostmi, emocemi a pocity, které se dokonale zrcadlí v našem energetickém poli a jsou absolutně nezaměnitelné s „vyzařováním“ jiné Bytosti, to vše rozhoduje o využití každé šance, kterou si do života přitáhneme, anebo se staneme její součástí zdánlivě nevědomě. Čím dál tím více vnímám, jak je úplně jedno, kolik se snažíme, a jak se snažíme vypadat, jak dobří jsme řečníci, jak obratní manipulátoři jsme, jak se nám daří, či nedaří různé herecké kousky, jak přesvědčivě o sobě šíříme v  našem okolí iluze různého ražení, jak obratně se pokoušíme včlenit tam, kde nemáme co dělat, protože ať se snažíme, jak se snažíme, naše energetické pole je jen jedno. Nikdo nedokáže trvale kamuflovat zlost, závist, neschopnost, hloupost, omezenost, ne-sebevědomí, nikdo nedokáže vyzařovat Světlo, když je vněm pusto, prázdno a Tma. Žádné negativní energie se dlouho neohřejí vedle lásky a pochopení, zvláště když je začnou vnímat a nereflektují na ně, žádné nízké vibrace se nezvednou na dlouho, pokud se jim nevěnujeme s trpělivostí, láskou a vděčností.

Jsme na tom všichni úplně stejně, máme stejné podmínky, možnosti, příležitosti a šance. Šance být  zdraví, žít v lásce, mít štěstí, vybudovat spokojenou rodinu, dojít k naplnění života, dojít k přijetí, k Jednotě. Máme také šance mít spoustu peněz, vládnout iluzorní mocí, proplouvat životem bez hnutí prstem, být prázdní a nepotřební, bez přátel, vidět jen sebe, pomlouvat, povrchně konzumovat vše, co se naskytne, jednoduše existovat. Jedno je ale jisté. Naše nitro, naše emoce, naše myšlenky, náš záměr, naše povaha, naše sny, přání a potřeby, to vše z nás vyzařuje všemi směry, všemi barvami, a to je naše pravá identita, náš podpis, naše podstata a tento projev se stará o naše šance. Naše energie k nám všechny božské, životní šance přitahují, ale také nás i ochraňují od všeho nízkého a ohrožujícího. Šance být šťastní, anebo ztracení. Já cítím, že cesta lásky, vděčnosti a pokory je jednou ohromnou šancí na požehnaný život.

Přeji Vám přátelé, abyste zářili, abyste žádnou šanci na štěstí nepromarnili, a každé pokušení trápit se rozpoznali a s láskou odevzdali hned v samotném zrodu Vesmíru a Bohu.

S láskou Vaše Johanka

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*